Advies emissiearm aanwenden mest verlenging ontheffing en vrijstelling

TCB advies Emissiearm aanwenden van mest: verlenging ontheffing en vrijstelling De Staatssecretaris van Economische zaken Landbouw & Innovatie heeft de TCB gevraagd te adviseren over verlenging van zowel een ontheffing als een vrijstelling van de verplichting tot emissiearme aanwending van dierlijke mest.