Advies vrijstelling winderosie

TCB advies over de vrijstelling winderosie. De staatssecretaris van Economische zaken Landbouw & Innovatie heeft besloten om tot 1 juni aanstaande vrijstelling te verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest voor ondernemers met een veenkoloniaal bouwplan in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Hierdoor kunnen zij winderosie bestrijden door een laag drijfmest op de bodem aan te brengen. De TCB adviseert negatief over deze vrijstelling. De landbouw levert een grote bijdrage aan de hoge ammoniakemissie in Nederland, die pas sinds kort net onder het met de EU afgesproken plafond blijft.