Advies stuifbestrijding

TCB advies over een voorgenomen vrijstelling van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest. Het gaat om een vrijstelling voor erosiegevoelige percelen in de voormalige veenkoloniën in Groningen en Drenthe.