Advies papiercellulose

TCB advies over het gebruik van papiercellulose als bestrijder van winderosie. Papiercellulose komt vrij bij de productie van papier en karton. De bestaande ontheffing voor het gebruik van papiercellulose als erosiebestrijder komt te vervallen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om ‘einde afval criteria’ op basis van de Wet Milieubeheer voor deze toepassing van papiercellulose te formuleren, om het gebruik ook in de toekomst mogelijk te maken.