Advies Verlengen uitrijperiode dierlijke mest

TCB advies verlenging van twee weken op uitrijden dierlijke mest op zand- en lössgrond De TCB vindt dat het belang van de bodem zich verzet tegen ontheffingen van het uitrijverbod, om drie redenen. Laat toedienen van dierlijke mest wordt gemotiveerd vanuit de stikstofbehoefte van late gewassen. Met dierlijke mest wordt echter ook fosfaat toegediend, die niet nodig is gezien de ruim voldoende fosfaattoestand van de meeste Nederlandse landbouwbodems. Daarom past het laat toedienen van dierlijke mest niet in een goede landbouwpraktijk. Ten tweede is de aanleiding om dierlijke mest in september te willen uitrijden veeleer gelegen in de beperkte capaciteit van de mestopslag.