Advies vrijstelling scheurverbod grasland

TCB advies over een door u voorgenomen vrijstelling van het verbod tot vernietiging van de graszode op grasland gelegen op zand- en lössgronden voor de periode van 1 tot en met 15 oktober 2010. Aan deze vrijstelling koppelt u als voorwaarden dat uit een deskundigenrapport moet blijken dat de graszode nog met minder dan 5 procent van het oorspronkelijk geteelde gras is bedekt of dat het grasland voor meer dan 30 procent bestaat uit kweek, dat direct aansluitend her inzaai van gras moet plaatsvinden en dat het vernietigen van de graszode op grasland vooraf moet worden gemeld bij de Dienst Regelingen.