Advies sluiten nutriënten kringlopen

TCB advies voor het sluiten van nutriëntenkringlopen. Dit is nodig om tot duurzaam bodemgebruik in Nederland en elders te komen. In natuurlijke ecosystemen is sprake van kleinschalige grotendeels gesloten kringlopen van nutriënten. Onze hedendaagse voedselproductiesystemen zorgen ervoor dat er lokaal ophopingen, tekorten en verliezen van nutriënten optreden.