Advies toedienen mineralenconcentraat

TCB advies over een ontheffing voor het niet-emissiearm aanwenden van mineralenconcentraat. Mineralenconcentraat is één van de producten van mestverwerking. Mest kan worden gescheiden in een dunne en een dikke fractie. Na omgekeerde osmose van de dunne fractie ontstaat mineralenconcentraat dat als kunstmestvervanger kan worden gebruikt.