Advies praktijkproef alternatief spoor

TCB advies over een voorgenomen ontheffing van de verplichting tot emissiearm aanwenden van drijfmest voor de ‘Praktijkproef alternatief spoor’. De adviesvraag is gesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De ontheffing heeft betrekking op maximaal 2500 hectare landbouwgrond en beslaat maximaal twee jaar. Voor de praktijkproef zijn door de Vereniging Noardlike Fryske Walden (NFW) en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) projectvoorstellen ingediend.