Lessons learned bij WKO+

In november 2021 is het project “WKO+: duurzame energie in combinatie met saneren” tot een einde gekomen. Vijf jaar lang, na goedkeuring van het project door Kennis en innovatieprogramma Bodem en Ondergrond medio 2016, zijn succesvolle pilots uitgevoerd en kansen voor grootschalige toepassing verkend. Relevante inhoudelijke kennis is ontwikkeld. Maar met name door de – veelal intensieve – gesprekken binnen het consortium en met de ketenpartijen die nodig zijn om WKO+ te implementeren, is inzicht verkregen en de “do’s en don’ts”. Op basis daarvan hebben we onze lessons learned samengevat in deze beknopte brochure.