Werkzaamheden met verplichte erkenning bodemkwaliteit

Overzichtstabel van werkzaamheden in de bodem, met daarin per werkzaamheid of er sprake is van accreditatie of certificatie. Ook staat erin of interne of externe functiescheiding verplicht is en of voor de werkzaamheid sprake is van persoonserkenning. Ten slotte vermeldt de tabel sinds wanneer de verplichting bestaat. Deze tabel is gebaseerd op bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2021.