Factsheet verspreidingsbeleid

In de factsheet wordt eerst ingegaan op waarom er voor baggerspecie naast het spoor voor ‘toepassen’ nog een ander spoor, namelijk ‘verspreiden’, bestaat. Aansluitend daarop wordt het verschil in regels en normering voor verspreiden en toepassen toegelicht. Waarbij vervolgens aan de orde komt hoe het verspreidingsbeleid met de komst van de Omgevingswet zal veranderen. Achtereenvolgens wordt uitgelegd wanneer een waterbodemonderzoek wel of niet nodig is en in welke situaties de waterbodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als basis voor de milieuverklaring bodemkwaliteit. Tot slot worden naast de voorwaarden voor weilanddepots, de voorwaarden voor het stellen van maatwerk door gemeenten op het verspreiden van baggerspecie op de landbodem beschreven.