Stroomschema graven in de bodem onder de Omgevingswet

Wie gaat graven in de bodem, heeft straks onder de Omgevingswet ook te maken ook met melding- of informatieplicht. Maar voor welke activiteit gelden welke verplichtingen? Onderstaand schema maakt voor zowel initiatiefnemer als toezichthouder en bevoegd gezag duidelijk welke regels er gelden. Doorloop het schema van boven naar beneden.

Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied