Stroomschema saneren

Wie de bodem gaat saneren, heeft straks onder de Omgevingswet ook te maken ook met melding- of informatieplicht. Maar voor welke activiteit gelden welke verplichtingen? Onderstaand schema maakt voor zowel initiatiefnemer als toezichthouder en bevoegd gezag duidelijk welke regels er gelden. Doorloop het schema van boven naar beneden.

Bron: Omgevingsdienst Noodzeekanaalgebied