Brief over overdracht taken TloKB

Het Ministerie neemt de taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten.

De brief informeert de betrokken partijen.