TerrAgenda 2020-2030: Help! Ons bodemkapitaal verdwijnt!

Op 25 november 2020 was het zover! De TerrAgenda is gepresenteerd, de oproep om landdegradatie op ‘0’ te zetten, een stem te geven aan de bodem, verantwoordelijkheid te nemen en regie. En, niet onbelangrijk, deze boodschap te verspreiden door netwerken te verbinden en te bouwen. Omdat vitale bodems de basis zijn onder onze welvaart en ons welzijn.

De TerrAgenda is een maatschappelijk initiatief. Het is een Manifest dat oproept tot actie voor vitale bodems in 2030. En het bevat een actieprogramma om woorden om te zetten in daden.

Duurzame ontwikkelingsdoelen: de SDG’s

De agenda geeft invulling aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s. Zonder vitale bodems zijn die niet te realiseren. Bovendien is SDG 15 zélf ook gericht op het herstellen van bodems en het op ‘0’ zetten van landdegradatie.

Jan Willem Erisman, ambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik, heeft namens de bodemambassadeurs de TerrAgenda gepresenteerd tijdens het eindfestival Follow UP van het Bodemconvenant. Hij heeft daar de TerrAgenda overhandigd aan Jaap Slootmaker, DG van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Grote opgave voor duurzaam bodembeheer

Ondanks het aflopen van het convenant ligt er nog een grote opgave om duurzaam bodembeheer te realiseren. Voor landbouwbodems, industriebodems, stadsbodems, natte bodems en natuurbodems. Een opgave waar de maatschappelijke partijen aan willen werken. Zij zien graag dat de onderwerpen uit de agenda worden vertaald in de bestuurlijke afspraken waar de overheden aan werken.

Maatschappelijke discussies

De TerrAgenda is tot stand gekomen na maatschappelijke discussies, interviews en dialogen met stakeholders en experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en roept iedereen op om mee te doen aan het ‘levende actieprogramma’. Dit programma wordt elk jaar gedeeld en geactualiseerd.

Wilt u ook meedoen?

Heeft u goede voorbeelden die u wilt delen of sterke ideeën die we niet over het hoofd mogen zien en werkt u aan acties om te komen tot vitale bodems? Laat het weten.

Meer weten?

Bewustbodemgebruik.nl of mail naar Terragenda@rws.nl

(bronnen: Bewustbodemgebruik.nl en Follow UP)