Bodem in internationale context

Nederland is niet het enige land dat werkt aan een gezonde bodem. Ook in andere landen krijgt bodem steeds vaker een prominente plek op de agenda. Door internationaal kennis en ervaringen te bundelen kunnen landen elkaar versterken.

De internationale samenwerking voor een gezonde bodem voor iedereen, vindt op verschillende manieren plaats:

Internationaal vinden veel ontwikkelingen plaats. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn op deze site opgenomen. Het overzicht is mede door de snelle en het grote aantal ontwikkelingen niet compleet.