Wereldwijde netwerken

Nederland is actief in onder andere de onderstaande wereldwijde netwerken.

AquaConSoil

AquaConSoil is in 1985 gestart als de tweejaarlijkse conferentie ConSoil. Bodemverontreiniging en de daarmee samenhangende problemen waren het ondewerp. In 2013 verandert de naam in AquaConSoil. Dit om recht te doen aan (grond)waterverontreiniging die samenhangt met bodemverontreiniging en om te verbreden naar andere bodemthema’s. De volgende stap is om naast de conferentie een breed online platform op te zetten. Zo is continue uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk.

Het AquaConSoil-netwerk bestaat uit beleidsmakers, academici en bodemadviseurs uit zowel Europa als de rest van de wereld. De focus van het netwerk ligt op bodemverontreiniging en landdegradatie. Tegenwoordig behoort ook het gebruik van land en bodem in relatie tot de grote maatschappelijke opgaven (de SDGs) tot de onderwerpen.

Nederland heeft al jaren een actieve rol in het netwerk en op de conferentie. Deltares voert het secretariaat van AquaConSoil. Rijkswaterstaat denkt mee over het programma en is actief deelnemer aan het platform.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van AquaConSoil.

Contactpersoon: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl)

Global Soil Partnership (GSP)

Het Global Soil Partnership (GSP) is een wereldwijd netwerk van de United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Het GSP is in 2012 opgericht. Het doel is om duurzaam bodembeheer te bevorderen onder alle actoren en stakeholders, die te maken hebben met de bodem. Het netwerk brengt onder andere experts en probleemhouders samen.

Daarnaast richt het GSP zich op voorlichting en onderzoek. Een van de belangrijkste publicaties van het GSP is het in 2015 verschenen rapport Status of the World’s Soil Resources (pdf). Het rapport beschrijft naast de staat van de bodem, ook de belangrijkste bedreigingen voor de bodem. Het GSP heeft een Europese afdeling: het European Soil Partnership (ESP).

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van het Global Soil Partnership.

Nationale vertegenwoordiger: Hans Brand (j.m.brand@minlnv.nl)
Contactpersonen van Rijkswaterstaat: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)

International Committee on Contaminated Land (ICCL)

Het International Committee on Contaminated Land (ICCL) is een wereldwijd netwerk van bodembeleidsmakers. Het netwerk is gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van bodembeleid en de aanpak van bodemverontreiniging. Het netwerk bestaat sinds 1993. Sindsdien zijn 70 landen en 150 partners aangesloten bij dit netwerk.

Elke twee jaar vindt een fysieke bijeenkomst plaats samen met het Europese Common Forum on Contaminated Land. Hier delen de partners hun kennis en ervaringen met elkaar. Nederland is een actieve deelnemer aan deze bijeenkomsten.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van ICCL.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)