European Joint Programme Soil (EU-programma)

Het European Joint Programme Soil (EJP SOIL) is een gezamenlijk Europees programma gericht op management van landbouwgronden.

Via cofinanciering draagt het programma bij aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering, water en toekomstige voedselzekerheid.

Meer weten?

Meer over het EJP SOIL is te vinden op de website van het EJP.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl), Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl) en Saskia Keesstra (saskia.keesstra@wur.nl)