TerrAgenda

Het manifest TerrAgenda roept op tot een toekomstbestendig land- en bodemgebruik in heel Nederland in 2030. De vier agendapunten uit het manifest dragen hier direct aan bij.

  1. Zet land- en bodemdegradatie op nul
  2. Geef de bodem een stem
  3. Neem verantwoordelijkheid, organiseer de regie
  4. Verbind en bouw netwerken, verspreid de boodschap

Het manifest is op 25 november 2020 door de ambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik aangeboden aan de samenleving. Tegelijkertijd is een levend actieprogramma opgesteld. Ieder jaar op
25 november tonen we wat er is bereikt en welke acties er voor het komende jaar op de rol staan.

De uitdaging

Onze consumptie en gedrag leidt niet alleen tot achteruitgang van bodemkwaliteit maar ook tot een tekort aan land en grondstoffen. We gebruiken veel meer natuurlijke hulpbronnen en diensten, zoals grondstoffen, dan de aarde weer kan aanmaken. In 2020 hadden we wereldwijd op
22 augustus de grondstoffen en diensten verbruikt die de aarde in één jaar kan produceren. Voor Nederland was deze Earth Overshoot Day in 2021 al op 27 april! We gebruiken dus 3 keer meer dan de aarde aan kan. Dit betekent dat alles dat we na 27 april van dit jaar consumeren, benutten en verbruiken aan grondstoffen, energie, voedsel, kleren en ruimte ten koste gaat van de aarde: de natuur, het water, het land en de bodem, maar ook ten koste van komende generaties.

Voor de (nabije) toekomst moeten we dan ook niet alleen werken aan herstel van gedegradeerde bodems en het voorkomen van nieuwe degradatie. Onze ‘footprint’ moet kleiner. We moeten prioriteiten stellen, keuzes maken over het gebruik van land en toe naar een rechtvaardig gebruik van bodemdiensten. Niet alles kan en niet alles kan overal. Dus niet “wie het eerst komt het eerst maalt” maar het gezamenlijk belang vooropstellen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de overheid, van het bedrijfsleven en van burgers.

Meedoen?

Bij de TerrAgenda hoort een levend actieprogramma. Dit is een jaarlijks overzicht van behaalde resultaten en opgedane inspiratie en een actualisatie van te nemen acties. Tot 1 januari 2030 verschijnt ieder jaar op 25 november een nieuwe editie van het actieprogramma. Uw bijdrage of uw plan kunt u aandragen via het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

Een actie kan bijvoorbeeld zijn het verkleinen van je footprint via de footprint challenge.

Meer weten?

Wil je meer weten over de TerrAgenda lees dan het nieuwsbericht TerrAgenda 2020-2030: Help! Ons bodemkapitaal verdwijnt! op deze site.