Impuls Lokaal Bodembeheer

De Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) is een werkwijze waarbij decentrale overheden tijdelijk worden ondersteund om te komen tot duurzaam bodem- en ondergrondbeleid. Het bijzondere aan de ILB is dat het niet om subsidiegeld gaat, maar om adviesuren. Dit houdt in dat een deskundige adviseur een regio daadwerkelijk komt adviseren. De term ‘impuls’ wordt gebruikt omdat de adviseur niet al het werk zal doen, maar een ondersteunende en aanjagende rol heeft.

ilb_congres_2012_436_200

Inmiddels hebben er twee ILB-rondes plaatsgevonden. De eerste ILB (ILB-1) liep gedurende 2009 tot en met 2011 en was gericht op de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit. De tweede ILB ronde liep van oktober 2012 tot en met april 2013. Tijdens deze Impuls stond de verbreding van het bodembeleid centraal met de thema’s Ondergrond, Ecosysteemdiensten en Professioneel opdrachtgeverschap & handhaving. Op dit moment is het niet mogelijk om aanvragen voor ondersteuning in te dienen.

Doelen van de Impuls Lokaal Bodembeheer

  • Het delen en vergroten van kennis over de thema’s ecosysteemdiensten en ondergrond bij decentrale overheden en de toepassingsmogelijkheden in de praktijk.
  • Versterking van regionale netwerken en regionale samenwerking.
  • Ervaring opdoen met beschikbare instrumenten op het gebied van ecosysteemdiensten en ondergrond (zoals ‘Triple-O’ en ‘gidsmodellen’, financieringsmodellen).
  • Het betrekken van bestuurders ten behoeve van draagvlak en mandaat.

Resultaten van de Impuls Lokaal Bodembeheer

De resultaten uit de deelnemende regio’s aan de ILB-2 zijn weergegeven met behulp van een kaart van Nederland. Hierop kunt u eenvoudig doorklikken op basis de thema’s of regio’s waarin u geïnteresseerd bent. In het Narratief Verslag van de ILB-2 zijn de leerpunten en ervaringen van de ILB-2 aan de hand van persoonlijke ervaringen van de ILB-adviseurs weergegeven. Tot slot heeft Deltares een evaluatie van de projecten rondom Ecosysteemdiensten uitgevoerd, met als doel generieke lessen te trekken en aanbevelingen te geven voor een vervolg.