Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (Plaberum)

Praktijkvoorbeelden

In Amsterdam wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik gemaakt van een plan- en besluitvormingsproces dat ertoe leidt dat bodem al in een vroeg stadium wordt meegenomen in de inrichting van de stad. Het voordeel van een dergelijk gestructureerd planproces is dat bodemsanering in Amsterdam in de meeste gevallen geen belemmeringen oplevert voor ruimtelijke ontwikkelingen. In veel gemeenten leidt bodemsanering namelijk vaak wel tot belemmeringen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Bodem+ en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) hebben in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) een workshop georganiseerd om te onderzoeken of het Plaberum-model uit de Amsterdamse praktijk vertaald kan worden naar een instrument dat landelijk als voorbeeld kan dienen.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn de onderstaande documenten beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Downloads