Praktijkvoorbeelden lokale bodemambities

Wat is een BodemAmbitie?
Een gemeente kan in een Omgevingsvisie aangeven naar welke bodemkwaliteit in een gebied wordt gestreefd. Ze legt daarbij haar (bodem)ambitie vast. De overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de huidige kwaliteit niet te laten verslechteren. Ze kan evenwel ook een kwalititeitsverbetering nastreven.

De overheid zal bij het opstellen van haar BodemAmbities rekening houden met de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied. Daarmee wordt de relatie tussen bodemgebruik en bodemkwaliteit concreet gemaakt.

De RoutePlanner BodemAmbities is opgesteld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze ondersteunt bij het opstellen van Lokaal bodembeleid voor de Omgevingsvisie.

Praktijkvoorbeelden

Meer informatie