Praktijkvoorbeelden lokale bodemambities

Binnenkort komen op deze pagina links te staan naar interessante (pilot)projecten.

Wat is een BodemAmbitie?
Een gemeente kan in een Nota Bodembeheer aangeven naar welke bodemkwaliteit in een gebied wordt gestreefd. Ze legt daarbij haar (bodem)ambitie vast. De overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de huidige kwaliteit niet te laten verslechteren. Ze kan echter ook een kwalititeitsverbetering nastreven.

De overheid zal bij het opstellen van haar BodemAmbities rekening houden met de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied. Daarmee wordt de relatie tussen bodemgebruik en bodemkwaliteit concreet gemaakt.

De website RoutePlanner BodemAmbities is opgesteld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze ondersteunt u bij het opstellen van uw Nota Bodembeheer waarin uw BodemAmbities worden vastgelegd.

Praktijkvoorbeelden

Meer informatie

Externe links