Brochure en factsheets Ondergrondverdichting

Op deze pagina vindt u de brochure en factsheets over ondergrondverdichting.

Met deze brochure en factsheets willen de twaalf provincies in Nederland – verbonden in het IPO – en Rijkswaterstaat – Directie Leefomgeving - met een eenduidige boodschap het probleem van ondergrondverdichting voor het voetlicht brengen en tegelijkertijd praktische handreikingen aangeven om ondergrondverdichting te voorkomen. Er zijn ook themakaarten beschikbaar over de relatie ondergrondverdichting met het agrarisch bedrijf, water, natuur en klimaat.