Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015' ondertekend. Het bodembeleid veranderde hiermee ingrijpend en de verantwoordelijkheden van het Rijk verschoof naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant was een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma werden de acties die volgen uit het convenant nader uitgewerkt.

Op 17 maart 2015 is er een nieuw, een tweede, convenant getekend: Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De convenantspartijen vinden dat het eerste convenant goed heeft gewerkt, dat er ten aanzien van het bodem- en ondergrondbeleid nog veel moet gebeuren en dat ze daarbij stevig moeten samenwerken. Kortom volop reden om opnieuw een aantal afspraken te maken.

Via deze website houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de convenanten. U kunt hier terecht voor o.a. nieuws, achtergrondinformatie over de diverse thema’s van de convenanten, informatie over de betrokken partijen en downloads van belangrijke stukken.