Verificatie dekking bestand en kosten aanpak spoedlocaties bodemsanering

Uitvoeringsprogramma bodemconvenant

Bij een aantal overheden is onderzoek gedaan naar de kosten van bodemsanering bij spoedlocaties. In dit rapport zijn de belangrijkste conclusies te vinden.

De UP-projectgroep Aanpak spoedlocaties heeft onderzoek gedaan naar de dekking en kosten van alle spoedlocaties bij een aantal overheden. Dit onderzoek is een vervolg op een onderzoek van 3B, (Aantal, kosten en haalbaarheid aanpak spoedlocaties), gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat).

Het rapport bevat twee belangrijke conclusies en geeft inzicht in de kosten van de aanpak spoedlocaties:

  1. Alle bevoegde overheden die aan het onderzoek hebben meegewerkt, hebben een gedegen proces doorlopen en daarbij een goede dekking gerealiseerd voor de aanwezige spoedlocaties (op basis van humane risico’s, ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s). Onderzocht is of er in het identificatieproces van de spoedlocaties grote lacunes zijn. Zijn er naast de nu potentieel benoemde spoedlocaties nog veel andere locaties te verwachten?
  2. Ten aanzien van de kosten en aantallen van de spoedlocaties blijkt dat er grote verschillen bestaan in aard, achtergrond, problematiek en aantallen spoedlocaties tussen de bevoegde overheden. De variatie is zo groot dat naar de mening van de projectgroep geen representatief beeld van de landelijke kostenproblematiek is te geven.
    De projectgroep Aanpak Spoedlocaties heeft daarom besloten het onderzoek naar de 'aantallen' en 'kosten' niet meer op basis van een steekproef te doen, maar dat het nodig is om van alle bevoegde overheden de gegevens conform het format 2011 uit te vragen.

Het rapport is ter informatie aangeboden aan de werkgroep Aanpak Spoed op 1 maart 2011 en nu beschikbaar op deze website.

Meer informatie

Downloads