Advies actuele risicobeoordeling bodemverontreiniging met PAK

TCB advies over risicobeoordeling bodemverontreiniging PAK.

Op basis van informatie over blootstellingsmodellen en empirische gegevens over opname van PAK in gewassen is de commissie tot de conclusie gekomen dat blootstelling aan bodemverontreiniging via gewassen slechts marginaal bijdraagt aan de inname van PAK door de mens. PAK kunnen wel in het buitenste deel van de plantenwortels worden opgenomen, maar kunnen nauwelijks naar de rest van de plant worden getransporteerd.