Rapport ecologische risico's van bodemverontreiniging

In 1995 bracht de Technische commissie bodembescherming het rapport 'Bescherming van organische bodems' uit Naar aanleiding van dit rapport werd geconcludeerd dat de ecologische risicobeoordeling voor de bodem beperkt is in methoden en onderbouwing De commissie besloot tot een vervolgproject onder de titel 'Ecologische risico's' De centrale vraag in dit project was 'wat ontbreekt er aan de ecologische risicobeoordeling.

Als belangrijke onderdelen van dit project werden gezien:

  • een methodologische beschouwing van humaan-toxicologische criteria in relatie tot ecotoxicologische criteria bij risicobeoordeling,
  • blootstelling van ecosystemen aan stoffen,
  • ruimtelijke en temporele aspecten van ecologische risico's,
  • verkenning van het begrip 'gebruiksgerichte ecologie'