Manifest Keizerskroon december 2011

Het bodembeleid komt in een andere fase, het gaat zich richten op de waarde van de bodem voor brede maatschappelijke opgaven en gebiedsontwikkeling. De veranderingen om ons heen gaan snel. Er is daarom sprake van urgentie. Een groep veranderingsgezinde omgevingsprofessionals uit publieke en private hoek heeft eind 2011 de koppen bij elkaar gestoken om hun visie op de veranderingen te verwoorden. Deze zogenoemde Keizerskroongroep heeft dat vastgelegd in een Manifest. Dit Manifest kan deels gezien worden als een aanvulling op het bestaande bodemconvenant en laat de afspraken daaruit onverlet. Deels kan het gezien worden als voorzet voor de periode nadat het huidige convenant afloopt (2015).