Ondertekening

Het convenant bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015 is op vrijdag 10 juli 2009 ondertekend.

Ondertekening convenant 2010-2015

De ondertekenaars (mevrouw Cramer, de heer Lamers, mevrouw Verburg, de heer Glas, mevrouw Klip-Martin) van het convenant Bodem zetten op een ludieke wijze hun samenwerking kracht bij. (Fotograaf: Pieter Pennings)

Externe links