Ondertekening

De ondertekening van het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 vond plaats op dinsdag 17 maart 2015 in het Huis der Provincies in Den Haag.

Ondertekening convenant 2016-2020
Bij de ondertekening waren aanwezig de heer De Vet (namens de VNG), de heer De Boer (voor het IPO), secretaris generaal Riedstra van het ministerie van IenM - die staatssecretaris Mansveld verving die in Tweede Kamer aanwezig moest zijn - en de heer Doornbos (namens de UvW). (Fotograaf Mark Vincent)

Het convenant bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015 is op vrijdag 10 juli 2009 ondertekend.

Ondertekening convenant 2010-2015

De ondertekenaars (mevrouw Cramer, de heer Lamers, mevrouw Verburg, de heer Glas, mevrouw Klip-Martin) van het convenant Bodem zetten op een ludieke wijze hun samenwerking kracht bij. (Fotograaf: Pieter Pennings)

Externe links