Follow_Up_1200_380

Festival Follow Up 25-11-2020

Follow Up Festival

Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma
Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:


Follow UP Festival “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt en het stimuleert en ondersteunt de transitie naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Dit gebeurt onder meer door sterk in te zetten op kennis- en
innovatieontwikkeling, zodat er een duurzame verbinding gaat ontstaan tussen de netwerken rond bodem en ondergrond en de actuele maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Samenwerking en over de eigen grenzen heen kijken is hierbij essentieel. Door samenwerking krijgen de bodem en ondergrond letterlijk, maar vooral ook figuurlijk de veerkracht die nodig is.

Festivalprogramma

Zoals in de save de date aangekondigd delen en verdiepen we tijdens het festival graag met jullie de ruim 300 gezamenlijk ontwikkelde producten en tools, praktijkervaringen en vele ontstane verbindingen met netwerken rond de maatschappelijke opgaven. We kijken terug op 10 jaar samenwerking, maar ook vooruit naar de noodzakelijke samenwerking na het kantelpunt van saneren naar beheren. Reden genoeg voor een feestelijk festival.

In de ochtend bieden we online een Festival Tour aan als voorprogramma langs succesvolle regionale projecten, door middel van inspirerende video’s en podcasts. De middag staat in het teken van het hybride festival met een plenair programma, live en online werksessies én een kennismarkt met posterpresentaties. Gedurende de hele dag bieden we een digitale
netwerkomgeving aan voor alle (online) deelnemers om met elkaar te netwerken.

Het festival zal geheel CO2 neutraal worden uitgevoerd.

Follow Up met datum en locatie

Meld je aan voor het festival!

logo's partners