Festival Follow Up 25-11-2020

Save the date

Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor Festival Follow UP “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.  Op woensdag 25 november 2020 willen we:

  • een succesvolle samenwerkingsperiode van tien jaar vieren,
  • de opgedane kennis en inzichten met jullie delen,
  • het versterken van de verbinding tussen de netwerken van energie, klimaatadaptatie, landbouw, circulaire economie en bodem en ondergrond,
  • het stokje als uitvoeringsteam doorgeven aan de netwerken die verder samenwerken aan een duurzaam gebruik en beheer van bodem en ondergrond.

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (russen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt. En het stimuleert en ondersteunt de transitie naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling. Zodat de focus langzaam verschuift van de nalatenschap uit het verleden naar eigenaarschap rond actuele maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Over de eigen grenzen heen kijken en samenwerking is hierbij essentieel. Door samenwerking krijgen de bodem en ondergrond letterlijk, maar vooral ook figuurlijk de veerkracht die nodig is.

Follow Up met datum en locatie
logo's partners