Aanmelden

Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma
Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:

Follow UP Festival
“Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.

Het Follow UP Festival heeft een volledig online programma. In de ochtend is dit de Festival Tour en in de middag de livestream van het plenaire programma, online werksessies en de kennismarkt. Na inschrijving ontvangen deelnemers meer informatie over de inspirerende digitale netwerkomgeving en tips en instructies voor online deelname.

Inschrijven

Via de button schrijf je je in voor het Follow UP Festival.

Ook vragen we je alvast een (voorlopige) voorkeur op te geven
voor een werksessie.

INSCHRIJVEN