Stand van zaken

Eind 2011 zijn de resultaten van de midterm review vastgesteld. De hoofdconclusies zijn:

  • De convenantsafspraken over de aanpak van de humane spoedlocaties zijn haalbaar
  • De afronding van de inventarisatie van de overige spoedlocaties wordt vervroegd van eind 2015 naar juli 2013
  • Veel overheden hebben grote belangstelling om gebiedsgericht grondwater op te pakken maar de stap naar daadwerkelijke invoering is bijna overal nog te nemen
  • In het bodembeleid is een transitie gaande. De verandering houdt in dat niet de verontreiniging van de bodem meer centraal zal staan maar het duurzaam gebruik van de ondergrond. De Midterm Review maakt duidelijk dat dit bij alle betrokkenen op het netvlies staat maar dat het (in z'n algemeenheid) in de praktijk nog onvoldoende invulling krijgt
  • Met uitzondering van het versnellen van de inventarisatie van spoedlocaties naar midden 2013, zijn er geen redenen om de afspraken uit het convenant aan te passen
  • Eind 2013 komt er opnieuw een evaluatiemoment. Dan komen zeker de doelen, de wijze van uitvoering en de financiering voor de periode na 2015 aan de orde