Manifest Keizerskroon Actieprogramma concept 05032012

In het Manifest Keizerskroon is onze visie op de komende transitie on het bodem- en ondergrondbeleid beschreven. Er bestaat echter ook een sterke behoefte om actief aan de slag te gaan. Gelukkig treffen we een stevige voedingsbodem bij betrokkenen in het land om ideeën te onderzoeken, pilots uit te proberen en de discussie te verdiepen en verbreden in gesprek met collega's en andere partijen. Dit actieprogramma wil plek en kruisbestuiving bieden voor deze initiatieven. Gekoppled aan een perspectief: opvolging is essentieel, om te borgen dat de resultaten en lessen neerslaan in beleid (van alle overheden) en kaders (regels, geld).