Jaarbericht 2016 UP

Terugblik eerste jaar Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

In 2016 is een goed fundament gelegd voor de komende jaren. De convenantspartijen beseffen nog meer dat ze elkaar nodig hebben om op tijd klaar te zijn voor deze veranderingen, ook na 2020. De focus is verlegd van identificeren naar doen en van begrijpen naar bereiken. De uitdagingen en noodzakelijke acties zijn helder in kaart gebracht: samenwerking, over de grenzen heen kijken, bodem en ondergrond in het perspectief van de veel bredere, integrale maatschappelijke opgave. Maar ook: de regio ondersteunen, faciliteren van centraal naar decentraal; stimuleren dat gemeenten bodem en ondergrond meenemen in hun omgevingsvisie, voeden van 2D- naar 3D-denken. Het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond faciliteert hierin, doet mee. Integraal. Regionaal. En samen.