Jaarbericht 2018 UP

2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond