Jaarbericht 2020 UP

Borgen. Verbinden. Afronden. Overdragen. Doorgeven. Deze woorden stonden centraal bij het UP in 2020. De convenantspartijen werken inmiddels tien jaar samen en dit jaar is het moment gekomen om de ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma (UP) af te sluiten. En dat vraagt voorbereiding. Kennis en producten moeten worden geborgd en toegankelijk gemaakt voor de decentrale overheden en netwerken. Andere activiteiten zijn nog niet afgerond en moeten door blijven lopen. De taak van dit jaar was dan ook om te zorgen voor een goede overdracht, en de verbinding te blijven leggen met andere domeinen. Het UP zal ophouden, maar haar kennis, ervaringen, projecten, producten en netwerken blijven beschikbaar voor de samenwerking binnen en buiten de sector.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond