Bodem en ondergrond het DNA van stad en omgeving

In Nederland beschikken we over een schat aan kennis over onze bodem en ondergrond. Vele initiatieven werken aan het beter benutten van deze kennis en de kansen (en bedreigingen) die dit biedt voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. De lezer van dit voorstel hoeven we op deze plek waarschijnlijk niet te overtuigen van het belang van bodem en ondergrond als integraal onderdeel bij de afwegingen en keuzes voor de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Nederland. In de toepassing van deze kennis van bodem en ondergrond in de huidige praktijk zit ruimte voor verbetering.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond