Hoe zijn de bodembelangen evenwichtig af te wegen

Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (navolgend UP) heeft een uitvraag gedaan voor het thema Omgevingswet.

De centrale vraag is: Hoe kan bodem- en ondergrondkennis1 input geven aan de afwegingsprocessen die bij het beleidsontwikkelingsproces van de Omgevingswet en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving een rol kunnen spelen?