Ketenanalyse Common Ground: Impact ‘van gas los’ op het omgaan met kabels en leidingen

Samenvatting

In een poster (figuur 3) is de uitwerking van de ketenanalyse van de kansen, dilemma’s en knelpunten bij het aanpassen van ondergrondse infrastructuur als gevolg van ‘van gas los’ samengevat. Hierbij zijn de kansen en dilemma’s uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 zodanig gerubriceerd dat zij aansluiten bij gemeentelijke organisaties en zijn conclusies toegevoegd.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond