Knelpunten en kansen introductie geothermie

Onderzoek naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond