Modelling Down Under - Serious simulations van de klimaatadaptieve stad

In 2016 is vanuit het convenant Bodem en Ondergrond een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn er acht gegunde projecten bekendgemaakt. Het project “Modeling Down Under - ‘Serious simulations’ van de klimaatadaptieve stad” is één van die gegunde projecten. De procesmatige invulling van dit project is vastgelegd in voorliggende eindrapportage. De technische invulling van dit project is vastgelegd in de
bijbehorende kennisrapportage.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond