Project UnderGo

Om de maatschappelijke opgaven van tegenwoordig - zoals de energietransitie en klimaatadaptatie - het hoofd te bieden, moeten we onze manier van denken en werken opnieuw uitvinden. Maatschappelijke opgaven vragen om een meer integrale, cyclische aanpak van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt hiervoor een uitstekend kader, maar is slechts een middel, wij zullen het zelf moeten doen. Daarom gaat Project UnderGo nu al aan de slag volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet. Daarin staan ervarend leren en met een frisse blik beleven centraal. Ervarend leren wil zeggen leren door te doen. Bovendien wordt het project getrokken door jonge professionals met een frisse blik, wij zijn minder belast met de huidige geïnstitutionaliseerde werkwijzen en haast vanzelfsprekend gewend aan combineren, interacteren en lerende werkprocessen.

Tijdens de zeer succesvolle, door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond gesteunde, wervingsfase hebben we verschillende partijen gesproken en veel kennis opgehaald. De belangrijkste les is dat de behoefte om aan de slag te gaan groot is! Dit is dan ook precies wat wij als PUG gaan doen!

Nu gaan we al aan de slag in een unieke samenwerking met de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) en Vitens die volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet gaan samenwerken aan een concrete uitdaging binnen het domein grond- en oppervlaktewater. Ook de Omgevingsdienst IJsselland wordt gevraagd zich bij PUG aan te sluiten.

Bent u enthousiast geworden van ons aanpak of bent u benieuwd naar wat PUG voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vooral contact met ons op via info@projectundergo,nl of kijk voor meer informatie op www.projectundergo.nl!

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond