Download

Eindrapportage Vol onder Maaiveld

De kwaliteit van de leefomgeving komt dus onder heel hoge druk te staan als we kijken naar de 
huidige situatie in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven waar (met name) de steden voor  staan. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities overal te realiseren.

In het project Common Ground voor ondergrondse infra heeft het COB een deel van deze  problematiek reeds verkend en geanalyseerd en zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd met  betrekking tot kabels en leidingen. Dit vormt het startpunt voor dit traject.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond