Monitoringsverslag UP 2017

De convenantspartijen zijn goed op stoom bij het in uitvoering krijgen, beheersen van de risico’s en afhandelen van de locaties met onaanvaardbare risico’s. De doelen van het convenant over de geïdentificeerde locaties met onaanvaardbare risico’s zijn daarmee bereikbaar en realistisch.