Ondergrond Friese gemeenten

Aan welke maatschappelijke thema’s hecht je als gemeente belang? Hoe breng je die samen in een Omgevingsvisie? En hoe krijgen bodem en ondergrond daarin een plek? Met die zijn de Friese gemeenten gezamenlijk aan de slag gegaan. “Al zullen de antwoorden op deze vragen voor iedere gemeente anders zijn, de gezamenlijke zoektocht is waardevol voor iedereen”, vertelt Jur Blommers, adviseur bodem en ondergrond van de gemeente Leeuwarden.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond