Rapport De waarde van nieuwe verdienmodellen

Hoe handel je als overheid in een politieke en bestuurlijke context waarin de behoefte aan vraagsturing in het omgevingsbeleid toeneemt? Waar het geld schaars is en waarin klassieke verdienmodellen steeds meer falen. Waar kantoor- en bedrijfspanden veelvuldig leegstaan. Waar op meerdere gebieden krimp optreedt? Waardoor maatschappelijke ontwikkelingen stagneren? Waarin zorg en economisch pessimisme toenemen? In opdracht van de ministeries van Infrastructuur&Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoek uitgevoerd om 'nieuwe' verdienmodellen te onderzoeken.