Factsheets: tips voor verbeteren afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden bodem, water en ruimte

Het team Implementatie ondergrond heeft aan de hand van interviews met provincies, gemeenten en waterschappen een inventarisatie gemaakt van de ervaringen en tips over het verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden bodem, water en ruimte.

Transitie

Het project ondergrond, onderdeel van het uitvoeringsprogramma (UP) van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties, richt zich op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond. Een van de wijzigingen die nodig is om deze gewenste transitie te bereiken, is een toenemende samenhang van het bodembeleid met het energie-, water-, en ruimtebeleid. Maar hoe realiseer je dit in de praktijk? Wat kun je als organisatie doen om de afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden bodem, water en ruimte te verbeteren?

Vanuit het team Implementatie zijn interviews gehouden met een aantal provincies, gemeenten en waterschappen die al actief zijn op het gebied van afstemmen en samenwerken tussen de beleidsvelden bodem, water en ruimte. De ervaringen en tips willen deze voorlopende organisaties met de rest van Nederland delen.

Factsheets

De tips vindt u kort en bondig weergegeven in vijf factsheets:

  1. Tips voor afstemming en samenwerking beleidsvelden bodem, water en ruimte binnen de organisatie;
  2. Tips voor afstemming en samenwerking beleidsvelden bodem, water en ruimte buiten de organisatie;
  3. Organisatieaspecten: wat werkt goed en wat werkt belemmerend?
  4. Tips en voorbeelden van vroegtijdige aansluiting bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  5. Wensen rondom instrumenten?

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze factsheets dan kunt u contact opnemen met petra.bakker@rws.nl, projectleider team Implementatie Ondergrond.