verslag Informeel bestuurdersoverleg 19 september 2012

We vervolgen vandaag het gesprek van 22 mei waarbij diepgaand is gesproken over de maatschappelijke en politieke context waarin de vernieuwing van het bodembeleid staat. Het ministerie van I&M heeft mede naar aanleiding van deze bijeenkomst besloten het proces rond de vorming van de Rijks Structuur visie Ondergrond (STRONG) te willen verbreden. Bestuurders hebben afgesproken verder te werken aan een agenda die een
impuls aan de ondergrond geeft. Deze impuls is nodig om werkwijzen, regels en budgetten te laten aansluiten bij de kansen voor duurzaam gebruik van de ondergrond. We maken afspraken over hoe we handen en voeten geven aan de verbreding van STRONG en leggen de basis voor gezamenlijke afspraken.